نوا و نما
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۷/۴/۸) هیئت ثارالله کرج
صوت مراسم سومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۳رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت مراسم دومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۱رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت مراسم اولین شب قدرماه مبارک رمضان(۹۷)هیئت ثارالله کرج
جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)هیئت ثارالله کرج
صوت شب نهم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب هشتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب هفتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب ششم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب پنجم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب چهارم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب سوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب دوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت شب اول ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۷/۰۲/۲۱) هیئت ثارالله کرج
جشن میلاد حضرت رقیه(س)هیئت ثارالله کرج(۹۷/۲/۱۴)
جشن میلاد حضرت علی اکبر(ع)هیئت ثارالله کرج(۹۷/۲/۷)
میلاد سرداران کربلا هیئت ثارالله کرج(۹۷/۱/۳۱)
جشن مبعث پیامبر اکرم(ص)هیئت ثارالله کرج(۹۷/۱/۲۴)
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۷/۰۱/۱۷) هیئت ثارالله کرج