نوا و نما
شب سوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج(فاطمیه اول)به روایت تصویر
صوت شب سوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج(فاطمیه اول)
شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج(فاطمیه اول)به روایت تصویر
صوت شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج(فاطمیه اول)
شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج(فاطمیه اول)به روایت تصویر
صوت شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج(فاطمیه اول)
جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۷) هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۰) هیئت ثارالله کرج
جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۰) هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
کلیپ صوتی/اگر به آیات قرآن گوش ندیم چه اتفاقی می افته؟
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۳) هیئت ثارالله کرج
جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۳) هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۲۶) هیئت ثارالله کرج
جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۲۶) هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
کلیپ تصویری/روضه حضرت رقیه (س) با نوای گرم شیخ مهدی حافظی نسب
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۵) هیئت ثارالله کرج
جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۵) هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۷/۲۸) هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۷/۲۸) هیئت ثارالله کرج