نوا و نما
صوت روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
صوت شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
صوت شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)به روایت تصویر
شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)به روایت تصویر
شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)به روایت تصویر
کلیپ/ ولیجه شما کیست؟
صوت جلسه هفتگی ( ۹۹/۱۰/۱۷) هیئت ثارالله کرج
تلویزيون اينترنتى هيئت ثارالله كرج
صوت شب دهم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
شب دهم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب نهم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
شب نهم محرم۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
شب هشتم محرم۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
شب هفتم محرم۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
صوت شب ششم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
شب ششم محرم۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج به روایت تصویر
خلاصه سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۹(زندگی با کیفیت یه شرط بیشتر نداره)