صوت
صوت شب سوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب دوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب اول فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۱۰/۱۹) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۱۰/۱۸) ویژه شهادت حضرت زهرا(س)و بزرگداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی هیئت ثارالله کرج
صوت شب یازدهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت ظهر عاشورای ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب نهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب ششم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب سوم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دوم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب اول محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۵/۹) ویژه شهادت حضرت جواد الائمه هیئت ثارالله کرج
صوت شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان (۱۳۹۸)هیئت ثارالله کرج
صوت شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (۱۳۹۸)هیئت ثارالله کرج