مناسبت ها
صوت روز شهادت حضرت زهرا(س)۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دهم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب نهم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب هشتم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب هفتم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب ششم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب پنجم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب چهارم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب سوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب دوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت شب اول فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۱۰/۱۸) ویژه شهادت حضرت زهرا(س)و بزرگداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی هیئت ثارالله کرج
صوت شب یازدهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت ظهر عاشورای ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب نهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب ششم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج