مناسبت ها
صوت روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
صوت شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
صوت شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
صوت شب دهم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب نهم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب ششم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب سوم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دوم محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
صوت شب اول محرم ۱۳۹۹ هیئت ثارالله کرج
غدیر یعنی نا امیدیِ دشمن…
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۵/۹) ویژه شهادت حضرت جواد الائمه هیئت ثارالله کرج
صوت مراسم شهادت امام جعفر صادق (ع) هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
صوت مراسم شب ۲۱ ماه مبارک رمضان۱۳۹۹
صوت مراسم شب ۱۹ ماه مبارک رمضان۱۳۹۹
صوت روز شهادت حضرت زهرا(س)۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دهم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج