رمضان
صوت شب دهم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶) هیئت ثارالله کرج
صوت شب نهم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶) هیئت ثارالله کرج
صوت شب هشتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶) هیئت ثارالله کرج
صوت شب ششم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶) هیئت ثارالله کرج
صوت شب پنجم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶)هیئت ثارالله کرج
صوت شب چهارم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶)هیئت ثارالله کرج
صوت شب سوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶)هیئت ثارالله کرج
صوت شب دوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۶)هیئت ثارالله کرج
صوت شب۲۳ ماه مبارک رمضان۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب۲۱ ماه مبارک رمضان۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
کلیپ صوتی اشاره باسخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب
صوت شب۱۹ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵هیئت ثارالله کرج
صوت شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب چهاردهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب سیزدهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب دهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب نهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
صوت شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج