روضه
صوت جلسه هفتگی ( ۹۹/۱۰/۱۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۵/۹) ویژه شهادت حضرت جواد الائمه هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۱۰/۱۹) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۸/۱۰/۱۸) ویژه شهادت حضرت زهرا(س)و بزرگداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۷/۰۲/۲۱) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۷/۰۱/۱۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۰) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۳) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۲۶) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۵) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۷/۲۸) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۶/۲۴) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۴/۳۱) هیئت ثارالله کرج ویژه شهادت امام صادق (ع)
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۴/۱۶) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۴/۹) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۲/۱۵) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۱/۲) هیئت ثارالله کرج به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع)
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۱/۲۵) هیئت ثارالله کرج به مناسبت وفات حضرت زینب(س)
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۲۹) هیئت ثارالله کرج