مداحی
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۲۲) هیئت ثارالله کرج به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۸) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۱) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۲۴) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۱۷) هیئت ثارالله کرج به مناسبت میلادامام حسن عسکری(ع)
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۱۰) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۳) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۲۶) هیئت ثارالله کرج به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۱۹) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۱۲) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۵) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۸/۱۴) ویژه شهادت حضرت رقیه(س) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۸/۷) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۷/۳۰) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۵/۶/۲۶)میلاد امام هادی(ع) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۶/۱۹) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۵/۲۹) ویژه میلادحضرت علی بن موسی الرضا(ع)هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۵/۱۵) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۵/۱) هیئت ثارالله کرج
صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۴/۲۵) هیئت ثارالله کرج