كليپ
کلیپ / آرامش وارونه (ویژه نیمه شعبان۱۴۰۰ شمسی)
کلیپ/ ولیجه شما کیست؟
خلاصه سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۹(زندگی با کیفیت یه شرط بیشتر نداره)
خلاصه سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۹(زندگی با کیفیت یه شرط بیشتر نداره)
کلیپ / تنها راهی که هیچ بن بستی ندارد…
کلیپ/ مقدمه سازان ظهور
کلیپ/ امیدواران رستگارند

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید

ادامه
0 نظر
کلیپ /چگونه از خدا کمک بخواهیم
گوشه ای از منبر شب چهارم محرم ۱۳۹۸
گوشه ای از منبر شب سوم محرم ۱۳۹۸
تیزر تبلیغات “دهه اول محرم الحرام ۹۸( ۱۴۴۱)”
گوشه ای از منبر شب نهم محرم ۱۳۹۷
گوشه ای از منبر شب هشتم محرم ۱۳۹۷
گوشه ای از منبر شب هفتم محرم ۱۳۹۷
گوشه ای از منبر شب ششم محرم ۱۳۹۷
گوشه ای از منبر شب پنجم محرم ۱۳۹۷
گوشه ای از منبر شب چهارم محرم ۱۳۹۷
گوشه ای از منبر شب سوم محرم ۱۳۹۷
گوشه ای از منبر شب دوم محرم ۱۳۹۷

برای دریافت کلیپ اینجا کلیک نمایید

ادامه
0 نظر
خلاصه ای از منبر شب اول محرم ۱۳۹۷

      برای دانلود کلیپ اینجا کلیک نمایید

ادامه
1 نظر