هیئت نوجوانان
اردوی زیارتی مشهد الرضا (ع) به روایت تصویر/تابستان۹۸

اردوی زیارتی مشهد الرضا(ع) به همت تیم فرهنگی هیئت ثارالله کرج و با همراهی حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب در تابستان۹۸ برگزار گردید

ادامه
1 نظر
هیئت نوجوانان(۹۴٫۱۱٫۲۳)ثارالله کرج به روایت تصویر

هیئت نوجوانان(۹۴٫۱۱٫۲۳)ثارالله کرج به روایت تصویر

ادامه
0 نظر
جلسه هیئت نوجوانان(۹۴٫۱۱٫۹) به روایت تصویر

جلسه هیئت نوجوانان(۹۴٫۱۱٫۹) به روایت تصویر هیئت ثارالله کرج

ادامه
0 نظر
جلسه هیئت نوجوانان به روایت تصویر

  &nbsp

ادامه
0 نظر
جلسه هیئت نوجوانان (۹۴٫۱۰٫۱۱) به روایت تصویر

    &nbsp

ادامه
0 نظر
جلسه هیئت نوجوانان (۹۴٫۹٫۲۷) به روایت تصویر
ادامه
۲ نظر