چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024 ساعت ×

آرشیو » گزارش صوتی رمضان 1397 بایگانی - هیئت ثارالله کرج

صوت مراسم سومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۳رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت مراسم سومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۳رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط استاد مهدی ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت مراسم دومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۱رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت مراسم دومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۱رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب (واحد /دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(تک) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)

صوت مراسم اولین شب قدرماه مبارک رمضان(۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت مراسم اولین شب قدرماه مبارک رمضان(۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب نهم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب نهم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب هشتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب هشتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب هفتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب هفتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب ششم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب ششم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب پنجم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب پنجم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب چهارم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب چهارم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب سوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب سوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب دوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب دوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب اول ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب اول ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب