سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳ Tuesday, 16 April , 2024 ساعت ×

آرشیو » فاطمیه 1394 بایگانی - هیئت ثارالله کرج

صوت شام غریبان فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شام غریبان فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حاج حسین ناصری  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان  روضه پایانی جلسه با نوای حاج حسین ناصری    

صوت روز شهادت بی بی حضرت زهرا(س)  هیئت ثارالله کرج(۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت روز شهادت بی بی حضرت زهرا(س) هیئت ثارالله کرج(۱۳۹۴)

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (شور)

صوت شب نهم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب نهم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

صوت شب نهم فاطمیه هیئت ثارالله کرج

صوت شب هشتم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب هشتم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (دامنه) مداحی با نوای محمد بهرامی(شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه)  

صوت شب هفتم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب هفتم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان و کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد […]

صوت شب ششم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب ششم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان( واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(زمینه) با کمال پوزش از کاربران گرامی بدلیل نقص فنی سخنرانی شب ششم فاطمیه ضبط نگردیده است.

صوت شب پنجم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب پنجم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

موضوع: (احسن الحال) شب پنجم: باور و ایمان سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حامد معماریان مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (واحد) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه)  

صوت شب چهارم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب چهارم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

موضوع: احسن الحال شب چهارم: (رضای خدا) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(دامنه) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(شور) مداحی با نوای محمد بهرامی (شور) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(واحد) مداحی با نوای کربلائی مهدی […]

صوت شب سوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب سوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

موضوع: (احسن الحال) شب سوم: جایگاه پروردگار سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(تک) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(زمینه)

صوت شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

موضوع: احسن الحال شب دوم : (احسن الحال چیست؟) سخنرانی  توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی و کربلائی فرشاد کمالی روستا (تک) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (واحد) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (زمینه) مداحی با […]

صوت شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
8 سال قبل

صوت شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

موضوع: احسن الحال شب اول: (دلائل تنها ماندن ولی خدا) سخنرانی توسط حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب