سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳ Tuesday, 16 April , 2024 ساعت ×

آرشیو » هفتگی 1395 بایگانی - هیئت ثارالله کرج

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۲۹) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۲۹) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (واحد) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (تک) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (شور)

خلاصه سخنرانی حجت الاسلام مهدی حافظی نسب جلسه هفتگی، جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۸
7 سال قبل

خلاصه سخنرانی حجت الاسلام مهدی حافظی نسب جلسه هفتگی، جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۸

(قلب سلیم) “جلسه سوم” 🔵”و رفع القلب فی ذکر الله”🔵 ذکر قلبی موجب پرواز قلب و کندن از دنیا میشود 👇ذکر لوازمی دارد👇 🔴1- معرفت ونگاه درست: 🔹اولا ذکر بدون معرفت و نگاه درست به سختی به قلب راه پیدا میکند. 🔹ثانیا گاهی خود ذکر باعث آفت میشود. ⬅️مثل نمازی که بجای “ایجاد تواضع و […]

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۸) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه)

خلاصه سخنرانی حجت الاسلام مهدی حافظی نسب هیئت هفتگی ۹۵/۱۱/۱
7 سال قبل

خلاصه سخنرانی حجت الاسلام مهدی حافظی نسب هیئت هفتگی ۹۵/۱۱/۱

قلب چهارحالت دارد
حالت رفع⬅️پرواز و طیران قلب
حالت فتح⬅️گشایش قلب
حالت خفض⬅️حالت سقوط قلب
حالت وقف⬅️حالت توقف قلب

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۱) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۱/۱) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مهدی عبادی (شور) مداحی با نوای کربلائی مهدی عبادی (زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۲۴) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۲۴) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(شور)  

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۱۰) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۱۰) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی نوسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی مهدی سعیدی مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه/شور)  

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۳) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۱۰/۳) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی محمد عطاءاللهی

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۱۹) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۱۹) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حامد معماریان  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان   

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۱۲) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۱۲) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(شور) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی(زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۵) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۹/۵) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی حجت الاسلام حاج اقا ملکی روضه با نوای حجت الاسلام حاج اقا ملکی مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۸/۷)  هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۸/۷) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی حجت الاسلام حاج اقا چگینی روضه با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۷/۳۰) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۷/۳۰) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام ابوعلیزاده روضه با نوای حجت الاسلام ابوعلیزاده مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۶/۱۹) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۶/۱۹) هیئت ثارالله کرج

روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۵/۱۵) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۵/۱۵) هیئت ثارالله کرج

روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۵/۱) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۵/۱) هیئت ثارالله کرج

روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۴/۲۵) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۴/۲۵) هیئت ثارالله کرج

روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشادکمالی روستا (شور) مداحی با نوای کربلائی فرشادکمالی روستا (زمینه)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۳/۱۴)  هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۳/۱۴) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه و مناجات بانوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۲۴) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۲۴) هیئت ثارالله کرج

موضوع: نگاهی به مناجات شعبانیه سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی توسط کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی توسط کربلائی مرتضی سیفی(شور)    

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۱۷) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۲/۱۷) هیئت ثارالله کرج

موضوع: اثر ذکر در زندگی ۲ سخنرانی توسط حجت الاسلام  حاج شیخ مهدی حافظی نسب   روضه با نوای حجت الاسلام  حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه)