یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024 ساعت ×

آرشیو » هفتگی 1396 بایگانی - هیئت ثارالله کرج

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۷) هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۷) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۰) هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۱۰) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شعرپایانی)

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۳) هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۹/۳) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب و کربلائی محسن نور آذر مداحی با نوای کربلائی محسن نور آذر(زمینه) مداحی با نوای کربلائی محسن نور آذر (شور) مداحی با نوای کربلائی محسن نور آذر(شور۱) مداحی با نوای کربلائی محسن نور آذر(شور۲)

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۲۶) هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۲۶) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه و شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور۱) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور۲)    

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۵) هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۸/۵) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حاج حسین پارسا مداحی با نوای حاج حسین پارسا(زمینه۱) مداحی با نوای حاج حسین پارسا(زمینه۲) مداحی با نوای حاج حسین پارسا(شور۱) مداحی با نوای حاج حسین پارسا(شور۲)

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۷/۲۸) هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۷/۲۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(شور) مداحی با نوای کربلائی رضا الیاسی(شور)

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۶/۲۴) هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۶/۲۴) هیئت ثارالله کرج

روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(شور)

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۴/۱۶) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی (۱۳۹۶/۰۴/۱۶) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی مهدی عبادی مداحی با نوای کربلائی مهدی عبادی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مهدی عبادی(شور)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۴/۹) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۴/۹) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۲/۱۵) هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت جلسه هفتگی(۱۳۹۶/۲/۱۵) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور)