چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 29 November , 2023 ساعت ×

برچسب » رمضان

صوت مراسم سومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۳رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت مراسم سومین شب قدرماه مبارک رمضان(شب۲۳رمضان۹۷)هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط استاد مهدی ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب نهم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب نهم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب هشتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب هشتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب هفتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب هفتم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب ششم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب ششم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب پنجم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب پنجم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب چهارم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب چهارم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب سوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب سوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب دوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب دوم ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب

صوت شب اول ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب اول ماه مبارک رمضان(۱۳۹۷)هیئت ثارالله کرج

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مناجات و روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب