جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳ Friday, 19 April , 2024 ساعت ×

برچسب » صوت محرم 1394

صوت شب شام غریبان هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)
8 سال قبل

صوت شب شام غریبان هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

قرائت قرآن  توسط استاد محمد ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه  با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(نغمه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(واحد) مداحی  با نوای کربلائی مرتضی سیفی(دامنه) مداحی  با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی  با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)

صوت شب عاشورا هیئت ثارالله کرج (محرم۹۴)
8 سال قبل

صوت شب عاشورا هیئت ثارالله کرج (محرم۹۴)

قرائت قرآن توسط استاد مهدی ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(تک) مداحی با نوای کربلائیان مرتضی سیفی و فرشاد کمالی روستا(زمینه) مداحی  با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دودمه) […]

صوت شب تاسوعا هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)
8 سال قبل

صوت شب تاسوعا هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

قرائت قرآن توسط استاد احمدی سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دودم) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(واحد۱) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(واحد۲) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی […]

صوت شب هشتم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)
8 سال قبل

صوت شب هشتم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

قرائت قرآن  توسط استاد محمد ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائیان کمالی روستاوسیفی(تک) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور)

8 سال قبل

صوت شب هفتم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

قرائت قرآن آقای نجفی روضه – شیخ مهدی حافظی نسب سینه زنی – کربلایی فرشاد کمالی روستا

8 سال قبل

صوت شب ششم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب زمینه و واحد کربلایی مرتضی سیفی

صوت شب پنجم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)
8 سال قبل

صوت شب پنجم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب(۱) روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا

صوت شب چهارم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)
8 سال قبل

صوت شب چهارم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

قرائت قرآن  توسط استاد احمدی سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج  شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(تک) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (واحد) مداحی  با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه) مداحی  با نوای […]

صوت شب سوم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)
8 سال قبل

صوت شب سوم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

قرائت قرآن توسط استاد محمد ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دامنه)

8 سال قبل

صوت شب دوم هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

روضه با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا مداحی […]

صوت شب اول هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)
8 سال قبل

صوت شب اول هیئت ثارالله کرج (محرم ۹۴)

قرائت قرآن توسط استاد سیفی سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی  با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا مداحی  با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور) مداحی  با نوای کربلائی مرتضی سیفی (واحد) مداحی  با نوای کربلائی مرتضی سیفی (دامنه)