یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024 ساعت ×

برچسب » صوت محرم 1395

صوت شب یازدهم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب یازدهم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب یازدهم:(نگاهی به دعای ندبه  ) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) دعای آخر جلسه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی […]

صوت شب دهم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب دهم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب دهم:(ثمره نگاه جهادی) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(زمینه)

صوت شب نهم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب نهم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب نهم:(جهانبینی جهادی) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(زمینه)  

صوت شب هشتم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب هشتم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب هشتم: (انقطاع) قرائت قرآن توسط استاد ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور) مداحی با نوای کربلائی […]

صوت شب هفتم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب هفتم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب هفتم: (استقامت) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(زمینه) مداحی با نوای سید علی افتخاری(شور) مداحی با نوای کربلائی حسین باقری(واحد/دامنه)

صوت شب ششم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب ششم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب ششم: (تکیه گاهی) قرائت قرآن توسط آقای محمد ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حسین باقری(زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(واحد/دامنه)  

صوت شب پنجم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب پنجم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب پنجم: (هوای نفس) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حسین باقری(شور) مداحی با نوای کربلائی حسین باقری(واحد/دامنه)

صوت شب چهارم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب چهارم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب چهارم: (رضایت) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(واحد/دامنه)  

صوت شب سوم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب سوم محرم۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب سوم : (زندگی جاهلیت) سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(تک) مداحی با نوای کربلائی قاسم چلبی(واحد/دامنه)  

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۵ هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب دوم: (رابطه ولایت و هدایت) سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دو دمه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی […]

صوت شب اول محرم۱۳۹۵هیئت ثارالله کرج
7 سال قبل

صوت شب اول محرم۱۳۹۵هیئت ثارالله کرج

موضوع: رجوع به ولی خدا شب اول: (قلب اواب) سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)