پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳ Thursday, 18 July , 2024 ساعت ×

برچسب » صوت محرم 1396

صوت شب دهم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب دهم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع: آخرین انتخاب     سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی ( شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (شور) مداحی با نوای کربلائی […]

صوت شب نهم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب نهم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع: آخرین انتخاب     سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی محسن نور آذر (زمینه) مداحی با نوای کربلائی محسن نور آذر ( شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (دامنه) مداحی با […]

صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع: آخرین انتخاب     قرائت قران توسط استاد مهدی ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی هاشم سعادت پور (دامنه) مداحی با نوای کربلائی هاشم سعادت پور( دامنه۱) مداحی با نوای کربلائی هاشم سعادت پور (دامنه۲) مداحی با نوای […]

صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع: آخرین انتخاب     قرائت قران توسط استاد محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(دامنه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)  

صوت شب ششم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب ششم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع: آخرین انتخاب     قرائت قران توسط استاد محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(دامنه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور) مداحی […]

صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع:  آخرین انتخاب قرائت قران توسط استاد مهدی ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (شور)

صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع:  آخرین انتخاب قرائت قران توسط استاد محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج زین العابدین غلام و حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای حاج زین العابدین غلام(واحد) مداحی با نوای حاج زین العابدین غلام(شور) مداحی با نوای حاج زین العابدین غلام(شور۱) مداحی با نوای […]

صوت شب سوم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب سوم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع:  آخرین انتخاب قرائت قران توسط استاد محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(تک) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)  

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع:  آخرین انتخاب سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(شور) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(دامنه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (تک) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(واحد) مداحی با نوای کربلائی […]

صوت شب اول محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج
6 سال قبل

صوت شب اول محرم ۱۳۹۶ هیئت ثارالله کرج

موضوع:  آخرین انتخاب شب اول: امانت الهی قرائت قرآن توسط استاد محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور۱) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور۲)