سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 April , 2024 ساعت ×

برچسب » صوت محرم 1397

صوت شب یازدهم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب یازدهم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای  حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی ( زمینه ) مداحی با نوای کربلایی مرتضی سیفی (شور)

صوت شب دهم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب دهم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای  حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی ( زمینه وشور) مداحی با نوای کربلایی مرتضی سیفی (شورپایانی)

صوت شب نهم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب نهم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند/ناامید کردن دشمن سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی ( زمینه) مداحی با نوای کربلایی مرتضی سیفی (شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا ( واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلایی فرشاد کمالی روستا  (تک)

صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند/تربیت ولایی سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان ( زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا ( واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلایی فرشاد کمالی روستا (شور) مداحی با نوای کربلایی فرشاد کمالی روستا  (تک)

صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند    سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان ( زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی ( واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلایی حامد معماریان (شور)

صوت شب ششم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب ششم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند /هدف   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی ( زمینه) مداحی با نوای کربلایی فرشاد کمالی روستا ( زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا ( واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا ( […]

صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند /نگاه مادی   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی( زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی( شور) مداحی با نوای کربلائی  حمید چلبی( واحد) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان( واحد)  

صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند /نگاه مهدوی   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج زین العابدین غلام مداحی با نوای کربلائی حاج زین العابدین غلام( زمینه) مداحی با نوای کربلائی  حاج زین العابدین غلام( شور) مداحی با نوای کربلائی حاج زین العابدین غلام( واحد) مداحی با نوای کربلایی فرشاد کمالی روستا […]

صوت شب سوم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب سوم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند /عامل حرکت   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا( زمینه) مداحی با نوای کربلائی  فرشاد کمالی روستا( تک) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا( شور)

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند / معرفت   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(پیش زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)

صوت شب اول محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج
5 سال قبل

صوت شب اول محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله کرج

موضوع سخنرانی:  امیدواران رستگارند   سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(زمینه) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی(شور)