پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳ Thursday, 18 July , 2024 ساعت ×

برچسب » صوت محرم 1398

صوت شب یازدهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب یازدهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری محترم آقای ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق( شور ) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق( شور ۱) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی (شور) مداحی با […]

صوت شب دهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب دهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری محترم آقای احمدی سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق( شور ) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(شعرخوانی) مداحی با نوای کربلائی مرتضی سیفی( شور )

صوت شب نهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب نهم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری محترم آقای محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حمید مشتاق مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (واحد) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (دامنه) مداحی با نوای کربلائی […]

صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب هشتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری محترم آقای محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حمید مشتاق مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (واحد) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (تک) مداحی با نوای کربلائی […]

صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری محترم سید هادی هوشمند سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حمید مشتاق مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (واحد) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (دامنه) مداحی با نوای کربلائی […]

صوت شب ششم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب ششم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

سخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حسین رستمی مداحی با نوای کربلائی حسین رستمی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی حسین رستمی (زمینه۱) مداحی با نوای کربلائی حسین رستمی (واحد) مداحی با نوای کربلائی حسین رستمی (واحد۱) مداحی با نوای کربلائی […]

صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب پنجم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری محترم آقای محمد ناصری سخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حسین رستمی مداحی با نوای کربلائی حسین رستمی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی حسین رستمی (زمینه۱) مداحی با نوای کربلائی حسین رستمی (واحد) مداحی با نوای […]

صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب چهارم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حمید مشتاق مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه۱) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (واحد) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (دامنه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان( […]

صوت شب سوم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب سوم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری نوجوان امیر علی ناصری سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حمید مشتاق مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه۱) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق (واحد) مداحی با نوای کربلائی مرتضی […]

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب دوم محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

قرائت قرآن توسط قاری محترم اقای احمدی سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(دامنه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(تک) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(شور) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(شور) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(شور۱) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(شعرخوانی)

صوت شب اول محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج
4 سال قبل

صوت شب اول محرم ۱۳۹۸ هیئت ثارالله کرج

سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی حمید مشتاق مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان(دامنه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(زمینه۱) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(واحد) مداحی با نوای کربلائی حمید مشتاق(شور) مداحی […]