پنج شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۲ Thursday, 7 December , 2023 ساعت ×

برچسب » فاطمیه

صوت شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
2 سال قبل

صوت شب دوم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ داوود ابو علیزاده روضه با نوای حجت الاسلام شیخ داوود ابو علیزاده

صوت شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)
2 سال قبل

صوت شب اول فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۹)

روضه با نوای حجت الاسلام شیخ داوود ابو علیزاده

صوت شب دهم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب دهم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حاج حسین ناصری مداحی با نوای کربلایی فرشاد کمالی روستا (زمینه) مداحی با نوای کربلایی حامد معماریان (شور) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (شور)  

صوت شب هشتم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب هشتم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی محمد اعلاء (زمینه) مداحی با نوای کربلائی محمد اعلاء (شور)

صوت شب هفتم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب هفتم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی مهدی سعیدی  مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (تک) مداحی با […]

صوت شب ششم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب ششم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب  مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (شور)

صوت شب پنجم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب پنجم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب و کربلایی مهدی سعیدی مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (واحد) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (شور۱) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (شور۲) مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (شعر خوانی)

صوت شب سوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب سوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

  سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای کربلائی مهدی سعیدی  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(تک) مداحی با نوای […]

صوت شب دوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب دوم فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه) مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه۱) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (واحد) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور)

صوت شب اول فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج
3 سال قبل

صوت شب اول فاطمیه(۱۳۹۸) هیئت ثارالله کرج

سخنرانی با کلام حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حجت الاسلام شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان (زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا(شور)

صوت شب هشتم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۵)
6 سال قبل

صوت شب هشتم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۵)

قرائت قرآن توسط استاد محمد ناصری سخنرانی توسط حجت الاسلام استاد علی ثمری روضه با نوای کربلائی مهدی سعیدی مداحی با نوای کربلائی مهدی سعیدی (واحد/دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا  (تک)  

صوت شب چهارم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۵)
6 سال قبل

صوت شب چهارم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۵)

موضوع: فصل غربال شب پنجم: (راهکار تقویت تقوا) ۲ سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب  روضه با نوای حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (زمینه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (واحد /دامنه) مداحی با نوای کربلائی فرشاد کمالی روستا (تک)

صوت شام غریبان فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
7 سال قبل

صوت شام غریبان فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

سخنرانی توسط حجت الاسلام حاج شیخ مهدی حافظی نسب روضه با نوای حاج حسین ناصری  مداحی با نوای کربلائی حامد معماریان  روضه پایانی جلسه با نوای حاج حسین ناصری    

صوت شب نهم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)
7 سال قبل

صوت شب نهم فاطمیه هیئت ثارالله کرج (۱۳۹۴)

صوت شب نهم فاطمیه هیئت ثارالله کرج